Podujatia na jar

17. 5. Banská Bystrica, Fončorda, knižnica

18. 5. Rožňava, Kláštor

25. 5. Púchov, Malý župný dom

24. 6. Dolný Kubín, knižnica

25. 6. 2022 Liptovský Mikuláš, SoundGarden Festival

30. 7. Rimavská Sobota, festival FRAJ