Kristus v zábavnom parku

Poľský spisovateľ Andrzej Stasiuk o najväčšom katolíckom svätostánku v Poľsku.

Licheň je vlastne symbol poľského kapitalizmu, ktorý šikovne dokázal spojiť dovezené s domácim. Katolicizmus a zábavný park. Lebo chrám Boží je len časťou väčšieho celku. Sme obklopení pekne upraveným parkom, ktorého cestičky lemujú kaplnky, sochy a symbolické výjavy v podobe obrovských skál s nápismi.”

lichen polska