Nežnosť Viery Prokešovej

Ďalšia smutná správa na začiatku tohto roka. Oneskorene som sa dozvedel, že krátko po Vianociach zomrela v Bratislave vo veku 51 rokov významná slovenská poetka, prekladateľka a neúnavná redaktorka pani Viera Prokešová. Práve ona urobila korektúry prvého vydania mojej  knihy Lovci & zberači a naučila ma veľmi veľa o editorskej úprave vlastných textov. Jej smrť médiá nezaznamenali, ale spomenuli si na ňu kolegovia-básnici Peter Repka a Elena Hidvéghyová-Yung. Česť jej pamiatke! A jedna jej báseň:

Nežnosť

Teraz,
keď dážď sa nahol nad kaluž,
deň hrdzavie
a k noci padá
ako suchý list,
keď vôkol rastie
ostrý vietor,
bojím sa ľadu
a jeho zasklených chodníkov,
snehu, keď začne
hrubnúť,
bojím sa zimy,
ktorá zhlboka spriehľadnieva,
lebo nežnosť sa zo mňa derie
ako prvá snežienka
a rozvíja sa do tvojich pľuští
a kvitne v tvojom
tvrdom nečase.

prokesova