Wilsonov: trailer

Sedemkrát NIE kvótam na Slovákov

Vláda USA aj Európska komisia navrhli rozdeliť podľa kvót prvých 40 tisíc Slovákov a prijať ich. To samo o sebe pre naše krajiny rozhodne nie je veľa, no po zohľadnení širších súvislostí sú kvóty pre Slovákov zlým a nebezpečným riešením a Európa aj USA ich musia odmietnuť.

 40.000 je len začiatok. Dobre vieme, že v USA žije takmer 1,9 milióna ľudí, ktorí uvádzali, že majú slovenských predkov. No vysťahovalectvo zo Slovenska sa nekončí! Slovensko nie je schopné integrovať ani len Rómov, ktorí v tej krajine žijú. Európania ani Američania jednoducho nebudú integrovať tisíce až desaťtisíce Slovákov s odlišnou kultúrou a inými životnými návykmi. Len si zoberte železničnú stanicu v ich hlavnom meste, ich veľkonočné zvyky alebo ich politickú kultúru, tam verejní činitelia radi debatujú s oligarchami v utajených bytoch o privatizácii letiska alebo rovno doma u mafiánov pripravujú pád vlády!

emigrate-1874

Čítať ďalej ‘Sedemkrát NIE kvótam na Slovákov’

Konec starých časů

“Vy jste si možná navykli dělit lidi na dobré a špatné, na lidi pracovité a lenochy, avšak já pravím, že znám jen lidi ušlechtilé, jimž proudí v žilách vroucí krev, již jsou plni vášní a nepokojů, lidi, kteří se vrhají na svět jako na medvěda a již, chybujíce a okrvavujíce se, řadí čin k činu s hrdostí, s pokorou, a pláčem, či za radostného souzvuku světa. – A kdo stojí naproti těmto lidem? Kdo je proklíná? Kdo láme nad nimi hůl a mluví o jejich zatracení? Filistři, netýkavky, neplodné ženy, jež zraňuje pohled na nádherný svět, který je pln omylů a pln krás! Ti, kdo se ničeho neodváží, ti, kdo se brání přibývajícímu času, to kostlivci života vykupujícího svoji páchnoucí ctnost cenou strachu a přikázání, jehož se děsí a jež překračují v nevěstčích myšlenkách.”

Vladislav Vančura – Konec starých časů

vancura

Protiklad sveta

Vystupoval som v Pezinku v starej Radnici, v klenbovej sále, v budove zo začiatku sedemnásteho storočia. Podujatie pripravili ľudia, ktorí vedia, čo potrebuje literárna akcia: kvalitný zvuk aj osvetlenie, divadelné ticho, dobrú, pripravenú moderátorku, predtým, prirodzene, propagáciu, na mieste pult s knihami a tak ďalej. Nie je to žiadna veda, no u nás ešte ani zďaleka nie samozrejmosť. (Ikskrát som vystupoval v podmienkach úplne nevhodných pre hlasné čítanie.) Potešilo ma, že prišli ľudia. Niekedy sa zrodí atmosféra, pre ktorú aj ja tak rád chodievam na čítačky iných autoriek a autorov. Nastane chvíľa, keď ma poetka alebo prozaik prinútia stíchnuť, plne sa sústrediť, spomaliť a intenzívne vnímať. Je to protiklad klipového charakteru dnešného sveta. Protiváha k rýchlosti, zmätku, povrchnosti, nesústredenosti. Nie je v tom nič staromódne, naopak, je to nanajvýš súčasné: stretnúť sa, pobudnúť spolu a podeliť sa o hlbšie vrstvy poznania, spoločne zažiť hudbu alebo text. Rozprávať príbeh. Podvedomá snaha nestratiť ľudskosť.

pezinok radnica

TV spot na podporu rozvojovej spolupráce

Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí kampaň pripravili!

Senec a Pezinok

Keďže aj vysedávanie v bratislavskej kaviarni a večné počítanie petrošekelov človeka po istom čase otravuje, ako správny agent Západu vyrážam opäť do terénu. Na príkaz diverzných centrál v hornorakúskom Fuckingu a americkom Boringu mierim na dve podujatia, čo už sa dá nazvať cielená kampaň rozviedčika.

V stredu 13. mája od 20:00 budem v Senci počas Noci literatúry čítať z knihy Asi Ester, ktorú napísala Katja Petrowskaja. O tom, že v tomto vynikajúcom románe (vyjde na jeseň) ide o židovsko-ukrajinskú tému, sa iste nemusím zmieňovať.

V pondelok 18. mája o 19:00 vystúpim v Pezinku v programe Literatúra v Radnici, kde budem „pod zástavami slobody a tolerancie pochodovať do dosiaľ nedefinovanej temnej budúcnosti a spútavať ľudí poslušnosťou“ (© Eduard Chmelár). Moderans – rozumej krytie – mi poskytne Veronika Šikulová. Odmenou za účasť na oboch podujatiach je veľká šanca dostať sa priamo na Raráškov zoznam agentov Západu. Využite, skôr než ho programátorský a investigatívny gigant zasa omylom vymaže. Nenechajte si ujsť!


Twitter

Zaregistruj sa pre správy z webu.

Join 2 616 other followers

Follow Hvorecky.sk on WordPress.com

Čítanosť

  • 1,458,164 čitateľov

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.

Join 2 616 other followers