Poďakovanie: Alžbeta Vrzgula, Jakub Kratochvíl. Čítajte Medzi knihami.

Reklamy

Rozhovor o románe Trol