Poďakovanie: Alžbeta Vrzgula, Jakub Kratochvíl. Čítajte Medzi knihami.

Rozhovor o románe Trol