Videoprojekcia

Dunajský kapitán Johann Eilingsfeld by bol možno hrdý, keby videl svoje fotografie nanovo spracované Zdenom Hlinkom. Toto je pohľad na Zden laptop a vlastný softvér Circulation pred naším vystúpením v trnavskej synagóge-galérii.

Zabudnutý Dunaj: o fotografiách v knihe

Zden: životopis