Otvorený list spisovateľa ministrovi kultúry

Vážený pán Marek Maďarič,

dovoľujem si odpovedať na Váš otvorený list a parafrázovať Vaše slová. Reagujem na Vašu výzvu a zaujímam stanovisko k stupňujúcej sa miere vulgárnosti a nekultúrnosti na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že politické strany, na čele s tou Vašou, ktorej ste podpredsedom, sú za túto vulgárnosť a nekultúrnosť z veľkej miery zodpovedné, šírili ju, propagovali ju a všemožne ju presadzovali.

To, že politické strany na Slovensku vedú boj o voliča a v konečnom dôsledku aj o svoj zisk často na hranici dobrého vkusu a akceptovaného bulváru, je už roky zrejmé. V poslednom období som však nadobudol pocit, že naši politickí lídri sa rozhodli tento boj pritvrdiť tým najhrubším spôsobom a atakom na najnižšie pudy. Stačí si spomenúť na vystúpenia Michala Davida, Drišľaku a Ota Weitera na Vašich mítingoch. Iba jedno podujatie v Bratislave stálo vašu stranu 45 tisíc eur, ktoré sa Vám, samozrejme, vzápätí vrátili zo štátneho rozpočtu aj s bohatými úrokmi. Podobných mítingov bolo iba v minulom roku 24 po celom Slovensku a v minulosti sa ich konalo neúrekom – to isté len v Hasprovom a Marcinovom.

Čítať ďalej