Čítanie obyvateľstva

Aj pri mojich dverách sa zastavila pani komisárka a zazvonila. Chvíľu sme sa rozprávali a potom mi oznámila, že neprejavujem dosť nadšenia a nebudem sčítaný. Odvetil som jej, že to by som naozaj nerád a odišiel som si do bytu čítať.