Do všetkého sa miešajú, kurvy!

Ak by ste toho roku mali prečítať v slovenčine iba jednu knihu, nech je to Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu.

Roznerov autobiografický román možno bez preháňania označiť za kľúčovú slovenskú knihu druhej polovice dvadsiateho storočia, ktorá má samozrejmý nárok stať sa súčasťou kánonu. Príznačne vyšla až tridsať rokov po vzniku a zatiaľ bez väčšej mediálnej odozvy.

Roznera, dnes už takmer zabudnutú osobnosť našej kultúry, vymazali z archívov a knižníc s dôslednosťou typickou pre paranoidné diktatúry. Režim sa ho desil tak, že ho roku 1976 vysťahoval do Nemecka a zničil všetky záznamy o jeho rozsiahlej práci novinára aj kritika literatúry a filmu.

jan rozner

Čítať ďalej