Čítačka na ArtFilme

michal hvorecky artfilm

Ďakujem všetkým, ktorí umožnili, aby som 25. júna 2009 vystúpil na ArtFilm Feste v Trenčianskych Tepliciach.
Oru, špeciálna vďaka za všetky fotky aj za video na YouTube.

Reklamy