Čiarka

24. september 2010. Zo série “Komma” fotiek od Aliho Ghandtschiho. Fotografie ďalších spisovateľov z berlínskeho festivalu nájdete tu.

Reklamy