Levoča, Leutschau, Lőcse

Ďakujem všetkým, ktorí zorganizovali dva dni v Levoči, a tiež tým, ktorí prišli na podujatia! Na fotke ukazujem zhruba smerom, kde mali moji predkovia, rodiny Kirchmayer a Kasztella, cukrovinky a zelovoc.

Reklamy