Filmový festival Inakosti

Slovenské umenie, aj to filmové, by bez tvorby gejov a lesieb zostalo veľmi ochudobnené. Zvlášť teraz, keď v Európe silnejú extrémistické hnutia, považujem podporu menšín, aj tých sexuálnych, priam za povinnosť každého demokraticky zmýšľajúceho občana.

Je to zúfalé, že ešte v roku 2009 je priznanie sa k vlastnej orientácii na Slovensku tabu. Aj naši najznámejší gejovia väčšinou utajujú svoju identitu. Film bol jedným z kľúčových médií, ktoré zmenili dúhové hnutie. Držím festivalu Inakosti palce a rád si niektoré snímky v Bratislave pozriem.

Podporu festivalu vyjadrili aj Peter Nágel a Zuzana Krónerová.

filmovy festival inakost