Formulár vyznania viery

V médiach sa objavil bizarný spor medzi slovenskými kňazmi. V centre roztržky je dotazník, ktorý štyria farári rozposlali kolegom. Rozhodol som sa, že ho vyplním.

1) Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky?

Keby len to, ja verím aj v oveľa surreálnejšie a nehistorickejšie veci!

2) Veríš, že v nikom inom niet spásy, len v Ježišovi Kristovi?

Trochu pochybujem, že jeden človek dokáže sám spasiť celé hriešne ľudstvo, ale úprimne mu pri tej brutálnej makačke držím palce.

Čítať ďalej