Pán profesor:)

Blahoželám svojmu otcovi Jozefovi Hvoreckému, prorektorovi VŠM – City University, ktorý bude v piatok 18. septembra 2009 v Prahe vymenovaný za profesora.

Pozrite si jeho blog na eTrende. A rodinné foto z roku 1980 :)

Jozef Hvorecký