Sestry Langerové

Je pre mňa vždy veľkým potešením stretnúť sestry Táňu (vľavo) a Zuzku Langerové. Ich mama Žo Langerová napísala jednu z mojich najmilších slovenských kníh Vtedy v Bratislave: Môj život s Oskarom L. Pozrite si aj video, v ktorom Zuzka pod svojím pseudonymom Lonská spieva pieseň Pane. Dúfam, že do skorého videnia opäť v Bratislave a v lepšom počasí!:-)