Tao a Mao. Legenda o Bondym

V roku 1970 sa Československo naplno „normalizovalo“. Na všetkých pracoviskách, v továrňach aj na úradoch prebiehali previerky. Cenzurovala sa výučba, zakazovali sa knihy a časopisy, rušili sa divadlá, tisíce odporcov nového režimu stratili prácu a boli najrôznejšími, väčšinou nechutnými a mimoriadne zákernými spôsobmi prenasledovaní a šikanovaní. Slobodné a verejné prednášky sa už v Prahe nekonali takmer nikde – s výnimkou sanatória Bohnice.

Známa liečebňa pre psychicky chorých sa zhodou bizarných okolností stala jediným miestom v hlavnom meste ČSSR, kde sa zrodila séria pololegálnych podujatí o myšlienkových a duchovných smeroch západu i východu. Príznačné, že normálne myslenie sa už smelo prejaviť len v blázinci.

Čítať ďalej