Rozhovor o Bratislave

Aká je podľa vás Bratislava?

Žiť v miniatúrnom veľkomeste si vyžaduje sebairóniu, ktorá mi, našťastie, nechýba. Je v tom aj veľa schizofrénie – slovenský vidiek Bratislavu neznáša, pretože je mestom, a ostatný svet ju považuje za beznádejnú dedinu. Mne sa tu žije dobre. Som bratislavský autor.

bratislava

Čítať ďalej