Knižnica v Ružomberku velebí Ďuricu

Mnohé slovenské knižnice sú v havarijnom stave. A skoro všetky zápasia o dôstojnú prevádzku – nemajú na nákup nových kníh, prepúšťajú zamestnancov (hoci platy tam patria k najnižším u nás), zbavujú sa zväzkov, pretože im chýbajú skladové priestory…

O to väčšiu radosť som mal, keď som po mnohých rokoch opäť navštívil novú slovenskú knižnicu. Postavili ju v areáli Katolíckej univerzity v Ružomberku a otvorili minulý týždeň. Je pekná, veľká, moderná a mimoriadne dobre vybavená pre študentov, vedcov aj bežných čitateľov. Pripomenula mi americké knižnice, ktoré som obdivoval v campusoch.

Obrázok

Čítať ďalej