Na stredných školách

V priebehu dvoch týždňov som navštívil päť slovenských stredných škôl a mal som tam prevažne silné zážitky. Ozaj by som odporúčal, aby na gymnáziá pravidelne chodievali spisovateľky a spisovatelia, pretože inak tam veľmi chýba kontakt so živým, súčasným písaním.

Vôbec nerozumiem zámeru ministerstva školstva znižovať počty hodín literatúry v prospech gramatiky. Podľa mňa je to nezmysel. Ešte väčšmi sa škrtá čítanie, už sa prakticky vôbec neučia básne naspamäť, vraj študentov neradno zaťažovať, majú toho priveľa…

Čítať ďalej