Ako sa sa stať militantným

Zaujalo ma, ako slovenského ekonóma, ktorý napísal, že je ateista, naši konzervatívci ihneď označili za „militantného ateistu“. No zarazilo ma to menej ako skutočnosť, že uzavreli dohodu s paneurópskou stranou, ktorá má v programe voľný prístup k strelným zbraniam – jej zakladateľ zbohatol aj vďaka masovému predaju tejto bohumilej komodity.

Ochraňovať nenarodené deti je zjavne ľahšie, ako brániť pred násilím živé. Do medzinárodnej straníckej partie sa pridal aj poľský popierač holokaustu, ktorý vyzval na mlátenie gejov – nazvať ho militantným by bolo nosením zbraní do armádneho lesa. Navrhujem, aby sa prídavné meno militantný používalo oveľa častejšie, pretože mimoriadne oživuje výpoveď. Začnem od seba a označím sa za militantného čitateľa. V uplynulých rokoch sa zo mňa stal tiež militantný predčítač. Čítať ďalej