Drby o Bondym

Pre nový spisovateľský blog Respektu som napísal o knihe Vzpomínky malostranské od Marie Klečackej-Beyly. Memoáre sú, žiaľ, väčšmi portrétom svojej autorky, ako českého spisovateľa a filozofa Egona Bondyho. Pripomínam v tejto súvislosti aj svoj starší nekrológ Neprocitnu tady, až na jiným světě.

Prečítajte si aj novší text: Egonovi Bondymu k osemdesiatinám

vzpominky malostranske klecacka beyly