Eskorta pre iPhone

Texttunes prináša literatúru na iPhone: román Eskorta v nemčine aj pre iPhone a iPod Touch. Pozri iTunes AppStore.

Fabor mi poslal užitočný link: Knihy pre iPhone

iphone

Reklamy