Ľvov: fotky z festivalu

S mikrofónom v ruke Olia Reiter, vľavo tlmočníčka Alexandra Kovalčuk, obe absolventky slavistiky, vpravo vynikajúci ukrajinský spisovateľ Taras Prochasko.

Reklamy