Som fér

Dôležitá kampaň, ktorá sa koná pod záštitou skvelej verejnej ochrankyne práv pani Jany Dubovcovej. Rád som sa ako dobrovoľník zapojil. Snažíme sa vysvetliť ľuďom, že dosiahnuť spravodlivosť sa dá predovšetkým pri férovom prístupe ku každému jednotlivo. V rovnakých životných situáciách sa často ocitnú rôzni ľudia s odlišnými možnosťami, potrebami a schopnosťami. Všetci sme si rovní, ale, našťastie, nie sme rovnakí. Podporujem rovnocennosť, o ktorú sa treba každodenne usilovať. Zažil som rovnocenný prístup, keď som celkom neznámy prišiel do nemeckého jazykového prostredia, prijali ma tam férovo a poskytli mi šancu, za čo som dodnes vďačný.

Aj v tvorbe je dôležité porušovať normy. Tak sa rodí niečo nové a inšpiratívne. Ani v živote nemusí byť rovnaká norma pre všetkých vždy fér.

Viac sa dozviete na www.somfer.sk (Kampaň benefične nafotil Tomas To-mas Halasz.)

michal hvorecky