Katolícke noviny, TV Lux a arcibiskup podporili kultúru smrti

Katolícke noviny, Televízia Lux a košický arcibiskup podporili kultúru smrti. Zašiel som na Dialógy karmelitánok v podaní hosťujúceho Štátneho divadla Košice a bol to najsilnejší zážitok s hudobným divadlom tohto roku. Dielo skomponoval Francúz Francis Poulenc a uvádza sa veľmi zriedkavo. V našich divadelných dejinách ide o veľkú udalosť.

Mladý slovenský dirigent a mladá česká režisérka pripravili večer, ktorý prevráti naruby vaše predstavy o tomto žánri. Hlavní podporovatelia zjavne netušili, že Poulenc bol gej a ako jeden z prvých skladateľov to vôbec neskrýval. Člen Parížskej šestky žil striedavo bohémsky, no pravidelne prepadal aj náboženským, až mystickým fázam.

Jeho prvý milencom bol maliar Richard Chanlaire. Skladateľ mu napísal: „Ty si zmyslom môjho života, ty si svetlom mojich tridsiatich rokov, ty si dôvod, prečo žijem a pracujem.“

Virginia Zeani Opera & Drawings - 519

Dlhodobý vzťah mal Poulenc so svojím šoférom. Do jeho okruhu patril aj môj obľúbený spisovateľ Raymond Radiquet, autor kultovej knihy Diabol v tele. Dve diela si od neho objednala aj mecenáška a lezba Winnaretta Singer.

Opera Dialógy karmelitánok vznikla pod vplyvom tragickej smrti jeho verného druha Luciena Rouberta. Je to príbeh šestnástich mníšok, ktoré popravili gilotínou počas Francúzskej revolúcie. Hororový obraz strachu zo smrti a opustenosti vo svete bez boha. A zároveň autentická metafora hľadania viery aj odporu voči moci i rozvášnenému davu v každej extrémne vyhrotenej dobe.

Hlavnú úlohu spieva charizmatická Rómka Janette Zsigová, čo považujem za jeden z najkrajších príkladov úspešnej integrácie u nás. Toto predstavenie búra tabu. Ako napísal Poulenc: „Vo svojej viere som – bez výkrikov mesiášstva – rovnako úprimný ako vo svojej parížskej sexualite.“

Ďakujem Katolíckym novinám, Televízii Lux a košickému arcibiskupovi za to, že prispeli k uvedeniu tohto diela. Už dlho mi kultúra smrti tak nespríjemnila a neobohatila život!

Dialógy Karmelitánok-photo- Joseph Marčinský (20)