Zabudnutý Dunaj: fotografie v knihe

Pri písaní románu Dunaj v Amerike som si prezrel mnohé staré i nové fotografie rieky, no najviac ma zasiahlo unikátne dielo dunajského kapitána a fotografa Johanna Eilingsfelda, ktorý sa narodil roku 1877 v Mözsi. Roku 1905 začal ako lodník kariéru na parníkoch a už o sedem rokov dosiahol najvyššiu hodnosť.

Hrdý občan Rakúsko-uhorskej monarchie ovládal nemčinu, maďarčinu, rumunštinu, srbčinu aj bulharčinu. Za svoje transportné služby na rieke počas prvej svetovej vojny získal viacero vyznamenaní. Na svojom najmilšom parníku Helios pracoval pre slávnu Dunajskú parnú plavebnú spoločnosť, čiže Donaudampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG), ktorá vznikla roku 1829 vo Viedni.

Fotografie vytvoril v rokoch 1915 až 1929. Najčastejšie fotil z hornej paluby a z kapitánskeho mostíka, odkiaľ zaznamenal stovky dunajských scenérií od vojnových bitiek až po močariny delty. Dvakrát sa oženil, pravdepodobne nie šťastne, a deti nemal. Zomrel roku 1967 v obci Dunaszekcsö pri Moháči.

Žiaľ, jeho tvorba zostáva dodnes neznáma a jeho meno sa nevyskytuje ani v encyklopédiách. Len niekoľko Eilingsfeldových fotiek visí v Múzeu Janusa Pannonia v maďarskom Pécsi. Nedočkal sa retrospektívnej výstavy ani monografie. Pritom vytvoril umelecký dokument mimoriadnej hodnoty, záznam o Európe, ktorá buď už zmizla, alebo sa rýchlo stráca z máp aj z hláv.

Veľmi si cením súhlas dedičov autorských práv s použitím jeho fotiek na obálke a vnútri knihy.


Prečítajte si aj o
dunajských fotografiách od Inge Morath.

Forgotten Danube

While researching for my novel, I keep on discovering amazing photos of the river. This collection is from the forgotten captain and photographer Johann Eilingsfeld and was created from 1915 till 1929.

Eilingsfeld was born in 1877 in Mözs. He worked on the steamboats and private ships all his life, starting the career in 1905 as a sailor, finally reaching the highest rank of the first captain in 1912.

johann eilingsfeld helios

Čítať ďalej