Dunaj

Jednu z najkrajších sérií fotiek, ktorú som objavil pri rešeršiach pre román Dunaj v Amerike, vytvorila Inge Morath (1923 – 2002). Prvý raz som jej snímky videl celkom náhodou na výstave v Ursulinenhofe v Linzi.

U nás takmer neznáma fotografka rakúskeho pôvodu prežila fascinujúci život: od nútených prác v druhej svetovej vojne až po Hollywood po boku svojho manžela, dramatika Arthura Millera. Rieku Dunaj fotografovala počas mnohých ciest, prvý raz v rokoch 1958/59 a naposledy po páde Železnej opony v rokoch 1993 až 1995. Odporúčam jej podrobný profil na webe agentúry Magnum.

Dvakrát Dunaj v Rakúsku, pri Viedni a vo Wachau:

inge morath donau

inge morath danube

Dunaj v Rumnusku:

inge morath donau rumänien

Inge Morath Sulina

Reklamy