Milan Sládek číta Eskortu

Vo štvrtok 12. marca 2009 sa v Kolíne nad Rýnom v kníhkupectve Ludwig na Hlavnej stanici uskutoční prvé čítanie z preloženého románu Eskorta. Prítomný autor Michal Hvorecký bude odpovedať na otázky, z knihy bude čítať mím Milan Sládek, ktorý si k tomu pripravil aj performance. Najnepravdepodobnejšia zo všetkých čítačiek sa začne o 19. hodine.

sladek

Reklamy