Labe

V sobotu 9. apríla 2011 nastúpim ako čierny pasažier v Drážďanoch na loď a budem sa týždeň plaviť až do Hamburgu.

Reklamy