Nová literárna generácia

Marec je mesiac knihy, čo je cenná tradícia, ktorá pretrvala. Spoluorganizujem viacero literárnych podujatí a na jedno vás vo štvrtok o šiestej večer pozývam.

Mladá švajčiarska spisovateľka Dorothee Elmiger zažiarila ako 25-ročná na Cene Ingeborg Bachmannovej, kde získala za debut druhé miesto. Jej román Námesačníci očaruje intenzívnym rozprávačstvom a silnými politickými témami. Je to mimoriadna kniha o bohatstve a chudobe, emigrácii a hraniciach medzi ľuďmi a krajinami.

Mladý viedenský spisovateľ Constantin Göttfert napísal hrubý román Steinerov príbeh, ktorý sa odohráva medzi Slovenskom a Rakúskom a rozpráva príbeh o povojnovom odsune Nemcov z nášho územia. ORF dielo zaradilo medzi najlepšie knihy roku 2014. Onedlho uplynie už sedemdesiat rokov od odsunu, no táto téma akoby u nás zostávala tabu. Autor strávil pri písaní veľa času na Slovensku a pátral po autentických svedkoch aj miestach.

Príďte 12. marca do knižnice Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave zažiť novú literatúru písanú po nemecky. Podotýkam, že pre túto akciu spojili sily Nemci s Rakúšanmi aj Švajčiarmi, čo vôbec nie je samozrejmé a mám z toho radosť. Vstup je aj vďaka tomu voľný. Teším sa na stretnutie.

GOETTFERT ELMIGER