Veľmi často žijem v tichu

Rozhovor s londýnskym hudobníkom, spisovateľom a kurátorom Davidom Toopom (1949). Debutoval albumom New and Rediscovered Musical Instruments na labeli, ktorý založil Brian Eno. V roku 1978 nahral v južnej Venezuele v Amazónii šamanské obrady Yanomami. V 1994 napísal pre multimediálny projekt skupiny The Shamen štúdiu o šamanizme a tranze. Skomponoval hudbu pre predstavenie Aqua Matrix pre Expo Lisabon 1998. Vydal mnoho albumov i kompilácií. Napísal knihy Útok rapu, Oceán zvukov, Exotica. Jeho články vychádzajú v renomovaných svetových časopisoch. Pozornosť si zaslúži aj jeho webstránka.

Môžete priblížiť metódu, akou ste písali knihu Exotica?

Je to zvláštna kniha, fikcia, životopis, interview a esej o vnímaní exotiky v dvadsiatom storočí a o chápaní exotiky z pohľadu hudby. Som predovšetkým hudobný kritik a historik, no píšem aj o filme, televízii, vizuálnych umeniach, pornografii a iných témach. Oceán zvukov bol pokusom o hudobnú knihu nového druhu, pretože históriu som v nej neopisoval chronologicky. Väčšmi som kládol dôraz na fenomén času a simultánnosť významných udalostí. Použil som aj polofiktívne pasáže. V Exotice som ich rozvinul.

Písal som fragmentárne, pretože tak v súčasnosti žijeme. Kniha odráža moju skúsenosť so súčasnosťou a s dejinami umenia. Je o príťažlivosti iného života, dramatickejšieho alebo romantickejšieho, iného, než aký v skutočnosti žijete. Hudba je úžasný spôsob, ako tú predstavu vyjadriť.

Čítať ďalej