Na stredných školách

V priebehu dvoch týždňov som navštívil päť slovenských stredných škôl a mal som tam prevažne silné zážitky. Ozaj by som odporúčal, aby na gymnáziá pravidelne chodievali spisovateľky a spisovatelia, pretože inak tam veľmi chýba kontakt so živým, súčasným písaním.

Vôbec nerozumiem zámeru ministerstva školstva znižovať počty hodín literatúry v prospech gramatiky. Podľa mňa je to nezmysel. Ešte väčšmi sa škrtá čítanie, už sa prakticky vôbec neučia básne naspamäť, vraj študentov neradno zaťažovať, majú toho priveľa…

Čítať ďalej

Čo tým chcel autor povedať?

V uplynulých rokoch som navštívil veľa slovenských stredných škôl. Vážim si tieto pozvania, pretože ma obohacujú všemožnými spôsobmi – vlastne všetkými okrem finančného, ale neverím, že sa v tejto krajine niekto naplno venuje literatúre (čím nemyslím čoraz desivejšiu „chic-lit“) pre peniaze, pretože skoro každé povolanie je lukratívnejšie.

Mám vzácnu príležitosť stretávať mladých ľudí, ich učiteľov a spoznávať spôsob, akým sa dnes učí o knihách a jazyku. Dávam si jedinú podmienku – nechcem, aby tam vedenie školy žiakov nahnalo. Radšej urobím podujatie pre tridsať tinedžerov, ktorých to zaujíma, ako pre tristo, ktorí tam prišli z povinnosti. Z detstva mám hrôzu z masových podujatí s pompéznym zámerom nadchnúť ľud naveky pre kultúru, ktoré však skôr všetkých navždy odradili…

Čítať ďalej