Dúhový pochod 2011

Bolo mi cťou predniesť aj toho roku na bratislavskom PRIDE krátky príhovor. Akcia bola výborne zorganizovaná a prebehla bez incidentov. Počet neonacistov oproti minulému roku výrazne klesol (z vyše tristo asi na tridsať výrastkov), čo je dobré znamenie. Klobúk dolu pred organizátormi, odviedli veľa dobrej práce. Bol som hrdý na svoje mesto a to sa nestáva až tak často. Dovidenia o rok!:)

11 thoughts on “Dúhový pochod 2011

 1. Včera som na túto tému kázal. Čo na to všetko vraví Biblia?
  [audio src="http://ksmilost.sk/attachments/File/Duhovy%20pochod,%20samcolozci%20a%20Biblia.mp3" /]

 2. Tak toto je vážne nehorázne, pán IvanH!
  Mali by ste prehodnotiť svoje momentálne zlyhanie v rovine ľudskej aj profesionálnej. A ak sa týmto skutočne živíte, aj celý svoj prízemný farizejský životný postoj.
  Nebezpečenstvo šírenia týchto amorálnych úbohostí vo svojom okolí (zvlášť, ak ste schopný tým kŕmiť aj deti) a na internete zrejme nie ste v stave rozpoznať; ale vedzte, že hranica býva tenká nielen medzi liečiteľným stavom duševnej nerovnováhy, ale aj v rovine trestnoprávnej.

 3. Add BeataS,

  Trestnopravna rovina – Uvedena kazen bola v sulase s platnou ustavou SR kde sa píše v preambule ” pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva” cyrilo-metodske dedicstvo nie je ateisticke ani islamske ale krestanske t.j. biblicke.

  čl. 41 (1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona

  Som presvedčený že uvedené podujatie bolo nielen porušením biblických princípov ale aj článku 41 ústavy SR, keďže nabáda k definíciu rodiny, rodičovstva a manželstva ako ju definuje platné slovenské právo. Rovnako uvedené podujatie porušilo zákon 36/2005 o rodine kde sa v v čalnku 1 a 2 hovorí Čl. 1

  Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

  Čl. 2

  Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

  Čop sa týka morálky je výhradne vecou Vášho svedomia ktoré máte dané od Boha, o ktoré Vám isto ukazuje čo je dobré a čo je zlé a na základe ktorého vydýte počet svojmu Stvoriteľovi.

  S uctou
  IvanH

 4. …. na základe ktorého vydýte počet svojmu Stvoriteľovi.

  Nerozumiem ani tomuto a už vôbec nie tomu, prečo ste v tej nahrávke verejne nabádali k zabitiu, potrestaniu a iným nepríčetnostiam pod rúškom biblických princípov. Váš postoj je zvrátený, chorý a neľudský. Neubližujte, nemáte na to žiadne právo! Prebudte sa a zorientujte sa. Viete vôbec aký je dátum a kde žijete?
  Fakt nerozumiem prečo ste to urobili. Čo je na šírení nenávisti v súlade s ústavou alebo bibliou.
  Beata Slobodová

 5. Beata,

  Môžete mi prosím pripomenuť kde som napádal k zabitu alebo k niečomu podobnému? SOm biblický kresťan, a teda fyzické násilie mi je cudzie. V kázni som len upozornil na skutočnosť že v období keď Boh dal Izraelu zákon, Boh prikázal Izraelsám vztah medzi mouzom a muzom, muzom a zvieratom ukaneovat a z toho som upozornil, ze napriek tomu ze zijeme v obdobi milosti nemoze Boh nazviat niečo čo predtym nazval hriechom, zrazu ze to hriech nie je. V Novej Zmluve to apostol Pavol opisuje takto v 1.liste Korintanom 6.kapitole.:
  “či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci 10ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho. 11A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. ”

  Keby nebol Božej milosti ktora ma Spasila pred 14 rokmi ked som bol alkoholik a narkoman sam by som spadal do uvedenej kategorie, No Boh ma spasil skrze smrt a vzkriesenie mojho Pana Jezisa Krista, ked zaplatil za moje hriechy na krizi. ALkoholizmus je podla Biblie hriech. Homosexualita je hriech. A Biblia hovori o sposobe ako sa moze clovek hriechu zbavit. Vyznat ho Bohu. Na to aby ho mohol vyznat ho musi identifikovat. Ja by som si mohol nahovarat ze opilstvo hriech nie je a Vy by ste mi spravne s Biblie dokazali ze je. Bolo by jedno co si o tom myslim. Bozie Slovo je Bozie slovo ja som proti nemu ničím. My sa hráme že všetci sme “IN” pomenuvámvame veci podla toho ako sa nam hodi -sami sebe chceme byt Bohom. No v skutocnosti to tak nie je. AK chcete tu je k dispozicii pribeh co mi Boh vykonal a čo moze aj Vam.

  [audio src="http://ksmilost.sk/attachments/File/Svedectvo_Ivana_Hlavandu.mp3" /]

  S uctou
  Ivan Hlavanda

 6. Nepoučujte sústavne, pán Hlavanda,
  neobjednala som si u Vás žiadne školenie. Ani Váš osud ma nezaujíma, nech ste ho už mali sebeturbulentnejší. Reagovala som len a len preto, aby ste nevyriekali žiadne súdy a nepostulovali žiadne scenáre, čo aké vízie Vás k tomu vedú. Takže takto.
  Dňa 5. júna t.r. ste verejne vyslovili (a v elektronickom médiu s názvom samcoložníci) o.i. aj toto:
  “(…) A tam spejeme aj my. Všetky tieto dúhové pochody, všetky tieto aktivity od satana majú jeden jediný zámer. Aby sme sa dostali do tohto stavu, keď budeme možno raz čítať, že všetci mužovia, slovenskí mužovia, obstúpili dokola dom, od mladého až do starého, všetok ľud odvšadiaľ. Čiže homosexualita bol hriech Sodomy a Gomory. Keď Abrahám jednal s Bohom o tom, aby to mesto nezničili, tak v predchádzajúcej kapitole v 20. verši hovorí pán Hospodin: ´Vtedy riekol Hospodin. Krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Vtedy riekol Hospodin, krik Sodomy a Gomory je veľký (áno, opakuje sa to vo verbálnom prejave) a ich hriech je veľmi ťažký.´ Hospodin nenazýva ich stav chorobou, genetickou prirodzenosťou, s niečím, s čím sa narodili, ale nazýva to hriechom. A preto, kresťania sú ľudia, ktorí majú rovnaký slovník ako má Hospodin. Keď Boh niečo nazýva hriechom, nazývame to my hriechom. Keď Hospodin niečo nazýva ohavnosťou, nazývame to my ohavnosťou. Keď Hospodin nazýva niečo dobré ako cudnosť, o ktorej sme rozprávali, tak aj pre nás to má byť dobré. Naše myšlienky sa majú dostávať do súhlasu s Bohom, tam kde on niečo vyjadruje. To je iný pohľad na posvätenie. V tom 20. verši hovorí: ´Krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký.´ To, že tí mladí mužovia, mladí chlapci, starí chlapci, všetok ten ľud tam bol, nazýva hriechom Hospodin a preto ho máme nazývať hriechom aj my. Takže to je prvá zmienka v Biblii o tom, kde vidíme, že prichádza niečo, čo naznačuje sexuálny vzťah medzi mužom a mužom. A Boh to nazýva ohavnosťou a hriechom. Potom prichádza Mojžiš a Hospodin dáva svojmu ľudu, o ktorom budeme hovoriť od budúcej nedele, dobré prikázania a dobré inštrukcie, ktoré budú na jeho slávu a na ich dobré. A mnohé z nich nájdeme v Druhej knihe Mojžišovej, ktorú si budeme prechádzať a mnohé z nich si nájdeme v Tretej knihe Mojžišovej. A v Tretej knihe Mojžišovej, v 18. kapitole, ohľadne tejto veci Boh hovorí nasledovné. V 18. kapitole, verš 22 (to isté znova).: ´Nebudeš ležať s mužským pohlavím ako sa líha so ženou, to je ohavnosť´ Vidíte, Boh to nazýva ohavnosťou a rovnako to má byť ohavnosťou aj pre nás. Keď debatujeme s niekým o dúhovom pochode, máme povedať: Je to ohavnosť. Lebo Boh povedal, že je to ohavnosť a máme tým ľuďom otvoriť písmo a povedať: Boh to nazýva ohavnosťou. A ja to budem nazývať ohavnosťou, lebo je to ohavnosť, pre Boha. A v tom ďalšom verši napísané hneď za tým: ´Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa s ním nezanečistil. Ale ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo. To je ohavné, premrštenosť.´Viete, to dal Boh do jednej roviny vzťah medzi mužom a mužom ako vzťah medzi človekom a zvieraťom. A keď hovoria tí, ktorí včera pochodovali a boli tam tí politici a predseda parlamentu a všetci, že to je normálne, tak potom ja sa pýtam: Keď toto je pre vás normálne, tak ja sa pýtam, že či ľudia, ktorí by mali takú túžbu spolužiť so zvieratami takým spôsobom ako vy medzi nami, tiež môžu pochodovať po meste a bojovať za svoje práva, bojovať si aby ja, keď žijem s kravou mohol adoptovať dieťa? Bojovať za to, že keď ja žijem s prasaťom a s ovcou, aby som mohol mať rovnaký nárok ako všetci ostatní ľudia. Boh dáva obidve tieto veci do jednej roviny a nazýva ich ohavnosťou. V ďalšej kapitole, v kapitole 20, vo verši 13: ´Ćlovek, ktorý by ležal s mužským pohlavím tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť. Istotne zomrú. Ich krv bude na nich.´ Aké bolo prikázanie Hospodina pr Izrael? Ak nájdete niekoho, kto líha muž s mužom, okamžite ich popravte a zabite, aby neznesväcovali moju krv! Toto je príkaz Hospodina Izraelu. Toto je príkaz v Starej zmluve. A tuto pochodujú desiatky a deiatky ľudí, ktorí hovoria, my sa chválime tým, my sa chválime tým, kým sme. My sa nehanbíme za to, kým sme. A Hospodin jasne vo svojom slove nazýva tú vec ohavnosťou a hriechom. Ohavnosťou a hriechom. A hovorí Izraelu v tom čase: ´Ak nájdete takých dvoch, zabite ich! Toje môj príkaz. Zabite ich hneď! Okamžite! Ich krv bude na nich a ostatní sa budú báť nerobiť také veci! Ostatní sa budú báť!”

  To všetko a ešte oveľa viac sú Vaše slová. Dala som si tú námahu a prepísala som Vami zverejnenú zvukovú nahrávku.
  Tiež som sa bála pri jej počúvaní. Netušila som, že aj toto je možné. Namáte náhodou šíriť zmierlivosť, učiť veriacich pokore a dobru tak, ako to bolo po stáročia? Ešte raz opakujem, nemáte právo roznecovať vášne a aj keď nepriamo, podnecovať k nenávisti, neznášanlivosti a odobrovať zločiny proti ľudskosti!
  Tak už vidíte tú paralelu?
  Načo ste to robili?
  Nenabádali ste teda svoje auditórium k niečom príbuznému?

  A úprimne, nedokázala som tie fantazmagórie počúvať dlhšie než do polovice a tak navrhujem, aby celú Vašu výpoveď posúdili kompetentní.
  P.S.: Na ktorej bohosloveckej fakulte ste získali vzdelanie a oprávnenie kázať?
  Žiadam vysvetlenie a odpoveď,
  Mgr. Beata slobodová, PhD.

 7. Povolanie kazat som prijal od Pana jezisa podobne ako Jeho ucenici v Biblii. Sksute si prosim nadstavit v tej kazni 39:13 dokonca je 13 minut a ptom uvidite ci nabadam niekoho zabijat.
  S pozdravom
  Ivan Hlavanda

 8. Prepáčte, pán Hlavanda, venovala som Vám nezvyčajne až príliš veľa času. Je to tým, že si to teraz môžem dovoliť. Za iných okolností by som to zrejme v takom rozsahu nerobila. A čokoľvek by ste odteraz povedali alebo napísali, už nezmení na mojom názore, že Vaše konanie nesie prvky spoločensky nebezpečného správania. Sám ale evidentne netušíte aké dôsledky môže mať Vaša rétorika…

 9. Boh stvoril všetky bytosti,bohužiaľ som tam vtedy nebol.Neviem teda či je toto nejaká chyba v programe ale takto orientovaný ľudia egzistujú.Keďže verím že pán má zmisel pre humor a spravodlivosť,tým že oni egzistujú asi nás chce naučiť tolerancii.Nemáme sa zabíjať.Ktovie koľko generácii musí prejsť aby sa toto urovnalo.Samozrejme neviem či niekedy pochopím súvislosti v prípade výchovi detí.

 10. 17:20
  Je mi z teba zle clovece, Ako ta mozu nechat vymyvat mozgy takymito chujovinami. Pre reci ako toto sa hambim za to ze som bol pokrsteny. Skoda ze biblia je napisana tak nejednoznace a ma v sebe kopec rozporov, potom mozu ludia ako ty vyberat z kontextu pasaze co sa ti hodia aby to vyznelo ako jeden celok…

 11. Odkial viete čo presne povedal Boh? To tam niekto stál a zapisoval od slova do slova, alebo nahrával na záznamník? Ako viete, že presne tú vetu povedal v tom určitom okamihu?

Napíš komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s