Reklama včera a dnes:)

Keď som narazil na toto video, spomenul som si na svoj článok Reklama včera a dnes. Text si môžete aj vypočuť:

Reklamy