Anna Kareninová, zomieram s vami!

Ocitol som sa nedávno v skupine inteligentných mladých ľudí, ktorí sa rozprávali o Anne Kareninovej. Potešil som sa, že budeme debatovať o jednom z mojich najmilších románov, ale vysvitlo, že hovorili o novom filme. Knihu ani jeden z nich nepoznal. Pritom keby som im mohol odporúčať jediný titul, ktorý si toho roku musia prečítať, bol by to tento, ktorý začal vychádzať na pokračovanie roku 1873.

Lev Nikolajevič Tolstoj má u nás trocha smolu. Aj ja si ešte zo školy pamätám, ako sa k nemu hrdo hlásil socialistický realizmus, čo je pekný príklad nechutného falšovania a manipulácie faktov, typickej pre totalitný režim. Mučili ním na ruštine, vnucovali ho ako povinné čítanie…

Anna-Karenina-Keira-Knightley-900x600

Keď sa roku 1932 v dome Maxima Gorkého v Moskve za účasti Stalina definovala doktrína socialistického realizmu, reč bola aj o tom, ako „v sovietskej literatúre vzkriesiť Tolstého estetické zásady“. Lenže už o dva roky diktátor osobne vysvetlil, že nestačí nadviazať na kritický realizmus devätnásteho storočia, treba písať o tom, aký dokonalý komunistický svet raz vznikne – čiže klamať o súčasnosti, zavádzať a pravdu o ZSSR všemožne, najmä násilím, zamlčiavať…

Na Slovensku nemáme vášnivú čitateľku a televíznu celebritu ako je americká Oprah Winfrey, ktorá Tolstého pred pár rokmi zaradila do knižného diskusného klubu a vrátila do pozornosti más.

Pritom slovenský vzťah k Tolstému je legendou. Dušan Makovický bol spisovateľovým osobným lekárom a sprevádzal ho aj na poslednej ceste, na úteku z Jasnej Poľany (sto kilometrov južne od Moskvy), desať dní pred smrťou. Vďaka nemu vyšiel posledný Tolstého román Vzkriesenie po slovensky v preklade Alberta Škarvana skôr ako v origináli!

Dnes mladí ľudia u nás lepšie poznajú novú a vydarenú knižnú mash-up paródiu Androidka Kareninová o Rusku ovládanom robotmi alebo Annu Kareninovú ako komiks.

Prečo sa však oplatí čítať pôvodnú knihu? Prečo sa dnes už Oblomov alebo Matka nečítajú vo svete tak masovo, ale Anna Kareninová stále áno a prečo už skoro sto rokov láka filmárov?

Odpoveď je v jazyku a štýle. Anna Kareninová sa v podstate nedá sfilmovať, hoci toto je už trinásty pokus o adaptáciu a patrí k tým vydarenejším.

Čítanie Anny Kareninovej vo mne vyvoláva estetický pôžitok, ktorý sa každým razom zosilňuje, rozvíja a prehlbuje. Dôvodom je neuveriteľná sila literárneho slova a naliehavosť výpovede, ako aj zjavná radosť z rozprávačstva a myšlienkové bohatstvo odkazov.

Tolstoj presiahol rámec toho, čo sa dá bežne vysloviť. Akoby netvoril literárne postavy, ale priam skutočných ľudí. Mám dojem, že Annu Kareninovú poznám oveľa podrobnejšie a hlbšie ako mnohých svojich blízkych. Trpím, milujem, zúfam si, vrhám sa pod vlak spolu s ňou.

Anna Kareninová je plná scén až omračujúcej intenzity a krásy: Vronský na dostihoch, Levinovo kosenie trávy so sedliakmi, svadba Levina a Kitty, Vronského vyznanie Anne…

AnnaKareninaTitle

Príbeh dvoch ruských šľachtických rodín neprekvapuje natoľko námetom, ako skôr nadčasovou, suverénnou schopnosťou autora vidieť veci a udalosti nezvyčajným, originálnym pohľadom, vytrhnúť ich zo zvyčajného kontextu a predstaviť ich akoby prvý raz, inak, novo. Každý opis je ozvláštnený, mení sa na svojbytný obraz.

Viktora Šklovského inšpirovalo k inovatívnej teórii prózy práve dielo Tolstého, keď ukázal, že autorovým zámerom bolo vytvoriť „videnie“, nie „poznanie“. Literárne dielo sa odvtedy začalo chápať ako súčet štylistických postupov.

Tolstoj ignoroval viaceré pravidlá gramatiky a uprednostnil hovorovú reč, živý ruský jazyk. Neznášal vyumelkovanosť a neprirodzenosť prejavu, preto nemal rád autorov ako Shakespeare alebo Dante – tvrdil, že takým jazykom nikdy nijaké postavy ani ľudia rozprávať nemohli.

Umenie románu, na ktoré si Európa spomenula vďaka Cervantesovi a ktoré odvtedy významne dotvára jej identitu a pamäť, dosiahlo u Tolstého jeden zo svojich vrcholov. Anna Kareninová repzrezentuje svoju epochu v celej zložitosti a rozporuplnosti. V tej knihe ešte dnes živo pulzuje tep vtedajšieho Ruska komplexne a pravdivo. Nič sa nezjednodušuje, neskresľuje, toto je umelecká totalita výpovede, epika v celej sile, akej je geniálna ľudská obrazotvornosť schopná.

Vladimir Nabokov vo svojich Prednáškach o ruskej literatúre venuje Anne Kareninovej tú najdlhšiu, skoro stostranovú, ktorá obsahuje dokonca aj ručne kreslené obrázky a mapy. Za kľúčovú pre inteligentné pochopenie románu považuje kategóriu času a vyzdvihuje autorov mimoriadne vyspelý štýl.

Tolstoj majstrovsky graduje napätie a mrazivo približuje tragické vyvrcholenie. Leitmotívom knihy je popri láske aj smrť, jej predurčenosť a nevyhnutnosť, samovražda ohlasovaná dlho dopredu, a predsa v závere otriasajúca a katarzná.

Keď v septembri 1894 Dušan Makovický navštívil Tolstého v Jasnej Poľane, spisovateľ ho privítal otázkou: „O akú stránku mojej činnosti sa zaujímate – umeleckú alebo mravnú?“ „O mravnú,“ odvetil lekár z Ružomberka. „Tá je aj mne drahá,“ odvetil Tolstoj.

677307_lev-nikolajevic-tolstoj-dusan-makovicky

Románopisec bol ku koncu života čoraz nespokojnejší s veľkým úspechom Vojny a mieru aj Anny Kareninovej: vraj je to, ako keby niekto chválil veľkého fyzika za to, že dobre zatancoval mazurku.

Tolstého životom aj prácou zmietali naprotichodnejšie rozpory. Splodil najmenej dvadsaťpäť detí, a pritom na sklonku života hlásal sexuálnu zdržanlivosť. Bol statkátom, ale túžil byť mužikom, bol bohatým šľachticom a sníval o živote chudobného robotníka. Raz sa vo svojom luxuse kochal, inokedy ho chcel rozdať bezdomovcom. Na staré kolená askéta a vegetarián strávil mladosť v bordeloch a baroch a v kasíne dokonca prehral veľký rodný dom.

Bol prvou ruskou celebritou, ktorú sledovali kamery. Jeho útek z Jasnej Poľany ako vyvrcholenie ťažkej vnútornej krízy pozorovalo so zatajeným dychom celé Rusko. Na vrchole slávy mal takú moc, že sa ho bál aj cár.

Keď si literárny svet pred troma rokmi pripomínal storočnicu Tolstého smrti, vyskytli sa mnohé hlasy, ktoré volali, aby ruská pravoslávna cirkev prehodnotila svoje rozhodnutie z roku 1901, ktorým spisovateľa vyobcovala ako protikresťanského. Nestalo sa. Na riot, ktorú vyvolal Tolstoj, sa ani Pussy nechytajú. Vtedy vážne hrozilo, že sa iba silou jeho literárneho slova rozpadne stáročná ríša.

Tolstoizmus, myšlienka, že Božie kráľovstvo sa ukrýva v každom človeku, Kristus bol živá ľudská bytosť plná lásky a zlu sa neodporuje násilím, kedysi ovplyvnila Gándhího, Masaryka aj celú generáciu slovenskej inteligencie, no dnes sa naň už pozabudlo.

Tolstoj, ktorý sa celý život veľmi bál smrti (traumatizovalo ho, že už v útlom veku stratil oboch rodičov a neskôr aj staršieho brata Dmitrija), no nechcel zomrieť ako autor Anny Kareninovej, ale radšej ako náboženský a utopický mysliteľ a ideový reformátor ľudového Ruska, ako ten, čo napísal Vzkriesenie, dnes považované za jeho najslabšiu, prehnane patetickú a silene mesiášsku knihu.

Zato Anna Kareninová pôsobí mimoriadne autenticky a živo dodnes, pretože „na svete bola len jedna bytosť, čo mohla v sebe sústrediť celý svet a zmysel jeho života.“

Reklamy